Prova amb Dinantia

Família i escola: una aliança necessària

L'educació del nostre país té molts problemes per resoldre i els hem de començar a donar solució si de debò volem el que darrerament s'està repetint amb insistència: un canvi educatiu. La relació família-escola és un dels temes que més em preocupen i tinc els meus motius. Actualment hi ha una gran desconfiança i recel entre pares i docents. Cosa que, per desgràcia, és cada cop més intensa i generalitzada. Un gran nombre de pares (no tots) creuen que la culpa del que passa amb els fills i el mal funcionament del sistema educatiu el té l'escola i, alhora, molts professors (tampoc tots) creuen que la culpa de com estan els nens són dels pares per l'educació que els estan donant.

És urgent i necessari que aquests recels i desconfiances vagin desapareixent i aconseguim una col·laboració estreta i animosa entre l'escola i la família. Perquè això passi, hem de posar tots de la nostra part prescindint dels nostres egos personals i actuant amb humilitat. Hem de tenir molt present que no podem fer cadascun la guerra pel nostre compte, mirant cap a una altra banda, ja que al final el que passa és que d'aquesta batalla diària sempre en surten perdent: els nostres fills i alumnes.

No podem malgastar temps i energies a mantenir un conflicte continuat que ens està tancant en un atzucac. Hem d'esforçar-nos per sortir com més aviat millor d'aquest atzucac i solucionar el problema de les relacions família-escola que ens n'està generant d'altres molt grans. És difícil solucionar aquest problema si estem sempre esperant que “sigui l'altre” qui canviï. Els pares volen que els professors canviïn i, alhora, els professors volen que siguin els pares els que canviïn. I jo em pregunto, per què no posem de part nostra i canviem tots? Crec que és el camí. No ens podem quedar enrere.

Pares i docents, docents i pares hem de començar a treballar dia a dia des del mateix bàndol, remant en la mateixa direcció i sentit. És inevitable: juguem TOTS al mateix equip, no ens fiquem gols a la pròpia porteria. Perquè això passi, cal que ens centrem a buscar formes i fórmules de participació, vies de col·laboració, punts de trobada, etc. Poder col·laborar serà el resultat d'un treball conjunt. És cert que ja hi ha algunes formes establertes de participació com són les AMPAS, els Consells Escolars, les tutories, les Escoles de Pares… Hauríem de començar a replantejar-nos la seva veritable utilitat i el sentit que els estem donant. Si no funcionen o no serveixen, haurem de cercar noves fórmules o vies de col·laboració d'acord amb el món en què vivim.

Estic convençudíssim que molts pares (la gran majoria) volen col·laborar amb l'escola dels seus fills però no saben de quina manera fer-ho perquè aquesta col·laboració sigui útil i efectiva. També una gran part del professorat del nostre país vol que les relacions amb les famílies dels alumnes siguin més properes i amistoses. Per tant, si els uns i els altres volem és una cosa que tenim al nostre abast aquí i ara: entre tots hem de promoure aquest acostament, aquesta aproximació entre la família i l'escola. Hi ha estudis de referència que demostren la necessitat que això sigui una realitat. Vegem-ne algun:

  • “Quan els pares s'impliquen a l'educació dels seus fills a casa, aquests tenen millors resultats a l'escola. I quan els pares s'impliquen a l'escola, els nens romanen més temps dins del sistema educatiu, i les escoles ho fan millor” (Henderson & Berla).
  • "L'allunyament de la família respecte de l'escola afavoreix el fracàs escolar".

Com podeu comprovar és molt el que ens juguem en això. Tenim l'obligació de convertir l'escola en un espai de cooperació i de col·laboració entre el professorat i les famílies. Per tant, t'invito que segueixis aquest bloc i llegeixis els meus propers articles on compartiré amb tu idees encaminades a millorar la participació, la col·laboració i poder contribuir a un apropament entre la família i l'escola per formar un autèntic equip educatiu generador d'aquest canvi educatiu que tant anhelem. T'animo a compartir aquest article si t'ha resultat interessant i creus que pot ser d'utilitat. Moltes gràcies per endavant.

"L'escola no pot educar sense els pares i els pares no poden educar sense l'escola"

José Antonio Marina